Siemens

Telefonnummer: 
Mailadress: 

Siemens AG är ett globalt teknologikraftverk som samlar de digitala och fysiska världarna till förmån för kunder och samhälle. Företaget fokuserar på intelligent infrastruktur för byggnader och decentraliserade energisystem, på automatisering och digitalisering i process- och tillverkningsindustrin och på smarta mobilitetslösningar för järnväg och vägtransport.