Salus mea

Telefonnummer: 0706-745041
Mailadress: hej@salusmea.com

Vi är nu redo att entra marknaden och har därför ett bra Prova på erbjudande samt att vi under mässan kommer ha en tävling som innebär att ni kan prova på Salus mea gratis i 3 månader!

Vi berättar mer om vår tjänst tillsammans med Göran Henriks utvecklingsdirektör Region Jönköpings län,  under talartiden på E-hälsa scen 1 den 8/6 kl  13.00 – 13.30

Hur kan Välfärdsteknik bidra till en God och Nära vård

Salus mea är ett mobilt arbetssätt med mobilt trygghetslarm och kommunikationsverktyg som stärker tryggheten och förenklar vardagen.

Genom att mobila larmkedjor som bygger på verksamhetens redan befintliga teknik stärks hållbarhet samtidigt som Salus mea förbättrar överblicken av data som finns, men inte alltid används.

Några av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför är befolkningsutvecklingen med allt äldre personer, strävan för en jämlikare vård och inte minst ökad förståelse av den service som skall tillgodoser individen unika behov i en allt mer digitaliserad vardag.

Salus meas förenklade verktyg underlättar därför utmaningarna inom hälso- och sjukvårdens långsiktiga strukturella utmaningar och sker i synergi för en Nära vård. Det är tillsammans vi kan möta utmaningarna och bidra till framgång för dagens välfärdssamhälle.

Läs mer på: www.salusmea.se

F:16