Ricoh

Telefonnummer: 08-734 33 00
Mailadress: info@ricoh.se

Ricoh Sverige AB erbjuder helhetslösningar för skanning/arkivering/utskrift/tryck, interaktiva möten, videokonferens, IT-infrastruktur och tjänster. Vi skapar anpassade lösningar utifrån varje kunds unika behov och IT-miljö.

Ricoh finns representerat på 30 orter i en nationell organisation med egna kontor och partner samt ett återförsäljarnät. Ricoh Sverige AB har cirka 200 anställda och är certifierat för kvalitet, miljö och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 14001 respektive 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen med stort fokus på hållbarhet.