Pwelt

Telefonnummer: 070-8155551
Mailadress: info@pwelt.se

PWELT är ett verktyg för att hantera stress ur ett ledarskapsperspektiv (på alla nivåer). Det hjälper chefer att identifiera och agera förebyggande och reaktivt på kända och okända stressorer. Stressorer är dom bakomliggande orsaker som skapar stress tex. arbetsbelastning i relation till resurser, återhämtning i relation till förbrukade resurser, etc. Verktyget skapar en ökad medvetenhet om stresspåverkan över alla nivåer med fokus på välmående men även på produktion och prestation. Vi kan inte förvänta oss att prestera och vara produktiva om vi kör på i full fart hela tiden. En enkel liknelse – vi kan inte springa ett maratonlopp med samma hastighet som vi har när vi springer 5 km. Det funkar till en början men sen tappar vi och även om vi klarar oss igenom så sker det på en sämre tid än om vi planerat och fördelat våra resurser över loppet.

PWELT är baserat på väl etablerade modeller från stress och organisationspsykologi. PWELT är byggt på en modell ursprungligen utvecklad av företagets grundare och CEO, för militären. Metoden har prövats både i FN insatsen i Mali och EU navfor insatsen i Adenviken med gott resultat. Den huvudsakliga målsättningen med PWELT är att minska stressrelaterad ohälsa överlag. Över 36 000 nya sjukskrivningar per år bedöms vara stressrelaterade (källa: försäkringskassan) det innebär en estimerad kostnad för samhället om ca 70 miljarder, vilket även skall sättas i relation till personligt lidande som ju saknar prislapp. Sen 2015 har vi en förstärkt paragraf i arbetsmiljölagen AFS 2015:4 som kravställer att en arbetsgivare måste följa upp organisatorisk och social arbetsmiljö. Med PWELT får arbetsgivarna stöd i att uppfylla lagkravet. PWELT är tids- och kostnadseffektivt. Det tar ca 5-10 minuter att göra veckoskattningen. vilket motsvarar en kortare kafferast och beroende på vart du köper ditt kaffe, kan det till och med vara billigare.