Pulsen Omsorg

Telefonnummer: 033-17 18 00
Mailadress: omsorg@pulsen.se

Pulsen Omsorg är en del av Pulsenkoncernen, Sveriges mest erfarna techbolag. Vi har över 30 års erfarenhet av att leverera välfärdslösningar till landets kommunala och privata omsorgsaktörer.

I vår utveckling involverar vi våra kunder för att tillsammans utveckla de bästa omsorgslösningar på marknaden. Våra tjänstelösningar ger direkt verksamhetsnytta och skapar värden för den enskilde individen.

Med fokus på framtidens digitalisering av välfärdsomsorgen skapar vi lösningar med mobilitet, automation och beslutsstöd. Med syfte att frigöra mer tid för de mänskliga mötena där individen är i centrum.

Vi kombinerar innovation och modern teknologi tillsammans med gedigen verksamhetskunskap där våra tjänstelösningar ska fungera som navet i ett ekosystem av tjänster till kommunal och privat välfärdsomsorg.

Vårt arbetssätt gör att vi kan erbjuda marknadens modernaste lösningar för kommunal och privat välfärdsomsorg.

F:26