PAAM Systems

Telefonnummer: 010 188 48 00
Mailadress: info@paam-systems.se

PAAM Systems hjälper verksamheter att bli säkrare och effektivare med ett smart, interaktivt och tidsbesparande system för hantering av nycklar. Produkterna utvecklas och konstrueras i Sverige av PAAM Systems själva, som sedan står för hela kundupplevelsen från leverans och installation till löpande kundsupport och service.

Bra nyckelhanteringsrutiner är en hög prioritet i många verksamheter. Organisationer inom fastighet, infrastruktur och vård och omsorg är alla beroende av att nycklar hanteras säkert och effektivt. Med PAAM Systems lösning slipper personalen vanliga men mycket tids- och resurskrävande problem med borttappade och ej återlämnade nycklar, rörig nyckelförvaring och manuell hantering av nyckelutlämningar och papperskvittenser. Allt hanteras istället enkelt och effektivt i smarta, uppkopplade nyckelanläggningar och ett webbaserat administrationsprogram. Lösningen underlättar vardagen för personal i hundratals verksamheter runt om i Sverige idag, inte minst inom den offentliga sektorn.