No Isolation

Telefonnummer: +4790414899
Mailadress: dovander@noisolation.com

Kommunikationsteknik för samman människor över gränser och generationer. Men mycket av dagens teknik skapas för att de som redan rör sig snabbt i världen ska kunna röra sig ännu snabbare. Vi på No Isolation tror att teknik bör skapas för dem som behöver den mest och arbetar hårt för att hitta väl anpassade lösningar för dem som inte använder dagens kommunikationsverktyg. Vi utvecklar nischprodukter som är lika bra och funktionella för våra slutanvändare som de är generiska för massmarknaden. 

 

Företaget grundades i Norge år 2015 och har sedan dess arbetat mot ett och samma mål: att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att utveckla varm teknologi. 

 

Två av samhällets mest sårbara grupper när det kommer till social isolering och ensamhet är äldre över 80 år och barn eller ungdomar. Därför har vi utvecklat Komp- enknappsdatorn för analoga generationer och AV1- telepresence-avataren för elever med lång skolfrånvaro.

I:06