Minifinder

Telefonnummer: 0470-78 68 33
Mailadress: info@minifinder.com

MiniFinder är en svensk leverantör av mobila trygghetslarm med lång erfarenhet av att ta fram driftstarka personlarm av hög kvalitet. Upptäck våra mobila trygghetslarm – utan fast telefoni med obegränsad räckvidd!

Våra mobila trygghetslarm är utrustade med flera smarta larmfunktioner som pulsmätare, fallsensor, panikknapp och trygghetszoner.

MiniFinder fungerar utan fast telefoni och är en 100% bärbar lösning, vilket säkerställer att trygghetslarmen fungerar även utanför hemmet. Något som är särskilt värdefullt vid vård av personer med demenssjukdom.

Bland våra kunder hittar vi både privat- och offentlig sektor, som kommuner, landsting, vårdföretag och myndigheter.

H:06