Lots Security

Telefonnummer: 08-7112211
Mailadress: info@lotsab.se

Välkomna till LOTS Securitys monter I:04 för att bekanta er med våra trådlösa positionerade personlarm EkoTek, och våra kallelsesignalsystem NurseCare, Intercall Touch, Intercall One samt MY.

Vi kommer även visa hela EkoTek-familjen inklusive vårt skollarm i-Message som tillsammans skapar en komplett plattform för kritisk larmkommunikation med möjlighet till t.ex. lockdown, utrymning och masskommunikation inom stora grupper.

Läs mer på vår webbsida: lotsab.se/

I:04