KeyMan – Mäklar IT- och managementkonsulter

Monter:
Telefonnummer: 08-35 30 10
Mailadress:  mats.martensson@keyman.se

Offentlig sektor utvecklas ständigt i ett högt tempo och har stort tryck på sig från många håll. Digitaliseringen ställer extra höga krav på en föränderlig och flexibel IT-miljö. Av erfarenhet vet vi att detta medför att konsultbehoven ofta uppstår med kort varsel. KeyMan har i 20 års tid optimerats för att vi snabbt och med precision ska kunna förse er med rätt konsulter i rätt tid.

KeyMan är en renodlad konsultmäklare. Vi har byggt upp ett nätverk bestående av flera tusen konsultbolag inom olika områden för att tillgodose alla tänkbara resursbehov. Våra processer och system är väl intrimmade för att snabbt kunna erbjuda den bästa konsulten marknaden har att erbjuda.

Cirka 70% av KeyMans omsättning kommer från offentlig sektor. Vi har bland annat ramavtal med Pensionsmyndigheten, Tillväxtverket, Region Västmanland, Region Sörmland, Finansinspektionen,  Karolinska Institutet samt ett 15-tal kommuner.

Tveka inte att kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er att via ett enda ramavtal få tillgång till marknadens bästa konsulter.