Junglemap

Telefonnummer: 
Mailadress: info.se@junglemap.com

Junglemap uppfann ”bite-sized learning” 2006. NanoLearning som metod bygger på forskning om lärande, som spaced repetitionochretrieval practice, som maximerar inlärning och medvetenhet och minskar effekten av glömskekurvan.  Junglemap arbetar med ett stort antal offentliga aktörer med kompetensutveckling av dess medarbetare inom alla möjliga ämnen. Det är allt från Digital säkerhet, GDPR, digitalisering, introduktioner och verksamhetsnära utbildningar.

Sedan 2006 har vi levererat mer än 40 000 lärprocesser till mer än 6 miljoner användare i 140 länder. Över 1,5 miljoner svenska arbetstagare har gått en NanoLearningutbildning.