Combitech

Telefonnummer: 010 216 90 00
Mailadress: info@combitech.se

Säker digital transformation

IT, digitalisering och informationssäkerhet är alla högaktuella områden. Samtidigt som kraven på effektivitet ökar. Med Combitech som samarbetspartner får din verksamhet hjälp att vända utmaningarna till möjligheter.

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper offentlig sektor, företag och industri att dra nytta av teknik, digitalisering och innovation för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt!
Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.