Collabodoc

Telefonnummer: 
Mailadress: 

Collabodoc ger primärvården enkla digitala verktyg som underlättar det fysiska vårdbesöket både för vårdpersonalen och patienten. Genom att göra patienten mer delaktig i vårdprocessen effektiviserar vi hälso- och sjukvårdens verksamhet utan att kompromissa på arbetsmiljö, vårdkvalitet och patientmötet.

DIREKTMOTTAGNING
Hjälper mottagningen att planera fysiska besök och optimera arbetsflödet för personalen. Patienten bokar själv tid på webben för ett fysiskt möte och checkar in på plats genom en QR-kod med egen mobil. Patienten förbereder sig inför besöket hemma samtidigt som det ger personalen samlad information inför mötet.

VACCINATION
Snabb och enkel process för vaccination av influensa, covid-19 och andra vaccinationer. Vaccinerar upp till 50 patienter i timmen per sjuksköterska.

SJUKSKRIVNING
Minskar tiden för intygsskrivning genom att tidigt involvera patienten i sjukskrivningsprocessen och genom att automatisera arbetsflödet.