CANEA

Telefonnummer: 010 459 00 00
Mailadress: info@canea.se

Ni har problem. Vi har lösningar. Du har frågorna. Vi har svaren.

På CANEA brinner vi för en enda sak, nämligen verksamhetsutveckling i organisationer och företag. Och eftersom olika utmaningar kräver olika åtgärder börjar vi med att lyssna, analysera och förstå. Därefter utgår vi från vår unikt breda verktygslåda när vi tillsammans tar oss an era utmaningar: Skickliga managementkonsulter, engagerande utbildningar och heltäckande IT-lösningar, alltihop syftande till att hjälpa organisationer växa, utvecklas och effektiviseras.

Med över 25 års erfarenhet erbjuder vi både djup och spets – tillsammans med er skapar vi nya insikter som hjälper er verksamhet att nå era mål. Men för vår del börjar allting med lyhördhet som slutar i verklig och bestående affärsnytta för din verksamhet.