Assa Abloy

Telefonnummer: 08-775 16 00
Mailadress: info@assaabloy.com

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Koncernen är också ledande inom identitetskontroll, med elektroniska nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem.

ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster inom accesslösningar, säker identifiering, entréautomatik och service för institutionella och kommersiella kunder samt för bostadsmarknaden. Koncernen har världens största bas av installerade produkter med en stor del av försäljningen på den stabila eftermarknaden.

M:10