Alfa eCare

Telefonnummer: 040-662 20 10
Mailadress: info@alfaecare.se

Alfa eCare AB utvecklar enkla och omtyckta digitala lösningar för vård och omsorg. Bland våra fantastiska kunder finns bland annat kommuner, regioner, tandläkare, vård- och omsorgsföretag, rehab-verksamheter, dietister och kiropraktorer. 

Kunderna använder Alfa eCares digitala produkter för att dokumentera, planera vård, journalföra patienter, vårdinsatser och resultat. Med våra applikationer kan de planera, genomföra, följa upp och säkra insatser av alla de slag, skriva ut recept, skapa rapporter för uppföljning och arkivera på ett korrekt och säkert sätt. Vi erbjuder ett komplett utbud av produkter för att hantera de komplexa behov och krav som finns inom vård och omsorg och vi arbetar hela tiden med att översätta tekniska framsteg till användarvänliga funktioner och nya produkter. 

Alfa eCare hjälper kunderna att leverera patientsäkerhet och trygghet för sina medarbetare, brukare, patienter och deras anhöriga. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med lyhördhet för verksamhetens och användarens behov gör vi det lätt att göra rätt.