Affärsconcept

Telefonnummer: 08-709 59 26
Mailadress: e-post@affarsoncept.se

AffärsConcept erbjuder juridiska och försörjningsstrategiska tjänster inom offentlig upphandling och inköp. Våra affärsrådgivare har hög kunskap inom upphandlings- och affärsjuridik och är specialiserade inom fem verksamhetsområden där vi ser att våra kunder ofta möter utmaningar: IT och digitalisering, Samhällsbyggnad, Upphandlings- och affärsjuridik, Styrning och analys samt Utbildning.

Det som gör oss till det vi är idag är framförallt att vi har ett strategiskt försörjningsperspektiv i alla våra uppdrag och drivs av att hjälpa våra kunder använda upphandling som ett effektivt verktyg för att förverkliga sina verksamhetsmål.

– Vår  försörjningsmodell synliggör hela försörjningskedjan, från politiska beslut och verksamhetsmål, genom upphandling och inköp, till uppföljning och analys. Genom den modellen kan vi hjälpa kunderna att identifiera vad de behöver ta hänsyn till innan ett försörjningsbehov kan lösas, berättar Charlotte Murray, affärsområdeschef på AffärsConcept.

I alla våra uppdrag jobbar vi med aktiv kompetensöverföring där målet är att vi vid uppdragets slut ska ha bidragit till permanenta förbättringar av processer och arbetssätt hos våra kunder.