Abena

Telefonnummer: 0470 446 00
Mailadress: info@abenaab.se

Inkontinens är en av de största utmaningarna inom sjukvården. Vi på ABENA är därför stolta över ABENA Nova, världens första digitala engångsprodukt för daglig inkontinensvård. En enkel lösning som kan göra stor skillnad. ABENA Nova med MediSens förbättrar livskvaliteten för människor med inkontinens och minskar arbetsbelastningen för sjukvårdspersonalen.

 

ABENA grundades 1953 och är ett danskt familjeföretag med egen produktion. Vi erbjuder ett brett sortiment av engångsartiklar för många användningsområden, alltid med hållbarhet i åtanke. I vårt sortiment ingår främst inkontinens- och vårdprodukter, men även ett brett sortiment av förbrukningsartiklar såsom skyddskläder, handskar, avfallshantering, engångs- och cateringartiklar, hygienpapper och rengöringsmedel. ABENA är ett internationellt företag och vi är verksamma i mer än 80 länder världen över. ABENAs blå varumärke är en symbol för de värden vår produktion och dagliga verksamhet bygger på. Dessa värden – öppenhet, flexibilitet, socialt ansvar och god affärsetik – är utmärkande för vår företagskultur och genomsyrar all vår verksamhet.       

G:12