3 step IT

Telefonnummer: 0775 70 33 33
Mailadress: sweden@3stepit.com

3stepIT är en tjänsteleverantör av IT-livscykelhantering. Genom att vara ett nav inom ekosystemet för IT kan vi hjälpa kommuner och regioner att hålla reda på sin utrustning, från inköp till utbyte. Därmed möjliggörs återanvändning vilket är en nödvändighet för en mer hållbar miljö och ett fundament för den cirkulära ekonomin. 3stepIT är marknadsledande inom sitt område i Norden och etablerar sig just nu i Europa.

Våra tjänster delas upp i 3 steg; finansiering, asset management och återtag.

1.Finansiering

Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar för all typ av IT-utrustning som kan skräddarsys efter kundens behov.

2.Asset Management

Under livscykeln förser vi våra kunder med ett Asset Management-system där de kan få fullständig överblick över utrustningens hälsostatus, samt diverse finansiella rapporter och administrationsverktyg.

3.Återtag

När IT-utrustningen når slutet av sin livscykel tar vi tillbaka den för rekonditionering och dataradering. Därefter säljer vi den vidare så att den kan få ett nytt liv.