Arrangeras parallellt

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf har en lång erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor, med fokus på digitalisering. Hon har en bakgrund som chef i staten, både på regeringskansliet och på andra myndigheter, senast som generaldirektör på Tillväxtverket.

Carolina Hasselström och Marina Förström

Carolina Hasselström, Dialyssjuksköterska sedan femton år tillbaka. Varav de fem senast åren med inriktning mot egenvård och hembehandling.

Marina Förström, Dialyssjuksköterska sedan 25 år med inriktning mot egenvård och hembehandling.

 

Svensk Sjuksköterskeförening

Moderator: Åsa Andersson
Medverkande: Annie Palstam, Fysioterapeuterna, Maria Wolodarski, Svenska Läkaresällskapet, Åsa Engström, Svensk sjuksköterskeförening

Björn Eriksson

Björn Eriksson är en svensk hjärtläkare och ämbetsman. Han är sedan 2021 generaldirektör för Läkemedelsverket och var tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm. I den rollen syntes Eriksson ofta i media relaterat till coronautbrottet.

Han tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1994 och specialiserade sig inom kardiologi.

Panel: Vårdförbundet – Vad innebär digitaliseringen för professionerna i hälso- och sjukvården?

Moderator:
Jonas Vallgårda, Utredare/Omvärldsanalytiker  – Yrke & vårdutveckling, Vårdförbundet

I panelen deltar:
Anders Ekholm, Senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och med bred erfarenhet från Regeringskansliet.

Maria Wegner, Utredare vid E-hälsomyndigheten

Maria Hägglund, Senior Lecturer in Implementation Science , Uppsala MedTech Science & Innovation

Åsa Gyberg Karlsson – Leg. biomedicinsk analytiker som sedan 2020 arbetar som eHälsostrateg i region Blekinge.

Maria Andersson

Moderator – Carita Sturesson
Maria Andersson,
Barnmorska/doktorand – Institutionen för Klinisk Vetenskap, Lunds universitet