e-Hälsa - ett eget område på
Lösningar för Offentlig Sektor

Riksdagens målsättning är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Genom digitalisering skall vård och omsorg utvecklas för att kunna ge den enskilde individen bästa möjliga förutsättningar för en säker och effektiv vård.

På e-Hälsa 2022 sätts detta i fokus. Här skall leverantörer, beslutsfattare från offentliga verksamheter och sjukvården träffas för att diskutera hur man kan utveckla e-hälsan vidare. Patienten skall ha bästa möjliga användarupplevelse, även om strukturen bakom är komplex och tekniskt avancerad.

Exempel på konferensens talare

Anders Tegnell
Statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten

 

 

Åsa Zetterberg
Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

 

 

Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister

 

 

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande Vårdförbundet

 

 

 Rodabe Alavi
Utredare
E-hälsomyndigheten

 

 

Irene Svenonius
Regionstyrelsens ordförande
Region Stockholm

 

 

Karina Tellinger McNeil
Samordnare Samordningskansliet
Vision e-hälsa 2025

 

 

Dick Lindberg
Utredare
Socialstyrelsen

 

 

Agnes Wold
Läkare och professor i klinisk bakteriologi
vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Måns Lööf
Digital Vårdutvecklare
Sjuksköterska

 

 

Evamaria Nerell
Utredare
Socialstyrelsen

 

 

Gudbjörg Erlingsdóttir
Ekonomie doktor och docent i arbetsmiljöteknik
Lunds Universitet

 

Johan Rindeborg
Administrativ chef
Tre Stiftelser

Johan Olsson
Projektledare
“Digitala vårdmöten”
VGR IT/Vårdens digitalisering

 

Maria Söderlund
Kultursekreterare
Film i Österåker

 

Helena Nilsson
Enhetschef
Västerås Stad

 

Konferens

e-Hälsa 2022 är en högkvalitativ konferens och utställning där besökarna får ta del av den senaste utvecklingen och de innovativa lösningar som ska driva den digitala omställningen i framtiden. Här presenteras de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter.

Mässa

e-hälsa 2022 är en mötesplats för införandet av ny teknik inom vård och omsorg. Här träffas Sveriges kommuner och regioner på Kistamässan för att diskutera, byta erfarenheter och träffa leverantörer. Till e-hälsa 2022 kommer chefer och tjänstemän inom vård och omsorg.

e-hälsa 2022 är en mötesplats, konferens och mässa där vård, omsorg och socialtjänst möter aktörer och innovatörer i branschen.