Namnlös (1920 × 1080 px) (4)

”Dataskyddsfrågorna bör kopplas ihop med cybersäkerheten”

I en tid då den digitala utvecklingen går snabbt blir det allt viktigare att koppla ihop dataskyddsfrågor med cybersäkerhet för att få en robust samhällsutveckling. Det säger Lena Lindgren Schelin, som är generaldirektör på Integritetsskyddsenheten, IMY, ofta också känd som GDPR-myndigheten.

Den offentliga sektorn har ett stort och viktigt uppdrag som spänner över många samhällssektorer. Det innebär att vi har ett stort ansvar för att upprätthålla medborgarnas förtroende, det är centralt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Då är det också viktigt att olika sektorer och verksamheter träffas, för att bryta och byta perspektiv. Jag ser mässan och konferensen som en viktig arena där vi kan dela perspektiv, ta med oss saker från varandra och på så sätt säkerställa att vi blir så bra som möjligt. Omvärldsspaning och nya perspektiv behövs för att vi ska kunna landa frågor väl inom våra respektive verksamheter, säger hon.

Själv ser hon fram emot att medverka och få dela sina egna perspektiv kring data och integritetsskyddets roll för en robust samhällsutveckling:
– Jag tycker det är viktigt att kunna se dataskyddsfrågor och GDPR som en möjliggörare och inte som ett hinder. Den här lagen finns och vi måste lära oss att jobba med dataskyddet för att kunna utveckla våra verksamheter.

En allt snabbare digital utveckling, och stora yttre hot som pandemin och kriget i Ukraina gör att data är hårdvaluta.
– Riskerna för cyberattacker blir alltmer uppenbara. Data- och integritetsskyddsfrågorna behöver därför kopplas ihop med cybersäkerhet eftersom vi alla har samma mål. Det här hoppas jag kan bli en stor snackis under mässan, säger Lena.

Lena ser också fram emot att vidga sina egna vyer och få med sig andras perspektiv.
– Det är otroligt viktigt för hur jag ska kunna kalibrera hur vi i vår verksamhet ska arbeta och utvecklas på bästa sätt.

Lena Lindgren Schelin har en forskarbakgrund inom det brottsbekämpande området, straff- och processrätt. Hon har tidigare arbetat på flera myndigheter, inom utbildning och skolväsende och inom brottsbekämpning. Som generaldirektör vid IMY verkar hon för ett tryggt informationssamhälle utifrån alla perspektiv.

VARFÖR TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT DELTA I MÄSSAN?

– Mitt arbete är att preventivt förhindra att så många som möjligt blir offer för IT-brottsligheten. Det handlar om väldigt komplexa saker, som utpressningsvirus och liknande, som kan slå ut verksamheter över lång tid. Det är särskilt farligt för infrastrukturer. Därför försöker jag nå ut överallt, till så många som möjligt, för att peka på vikten av att ta hoten på ett större allvar än vi gör i Sverige idag. Ingen är hundraprocentigt skyddad, men vi behöver skydda oss så mycket vi kan och se till att skadeverkan blir så liten som möjligt, med bra lösenordshantering, backup och så vidare.

Det är oftast den mänskliga faktorn som gör att man får dataintrång, berättar han:
– Man får ett mejl och klickar på en länk man inte borde ha klickat på och som innehåller en skadlig kod som hamnar i företagets dator. När jag talar om brottsförebyggande åtgärder gör jag därför ingen skillnad på allmänheten eller företagen.

SKRIBENT: BITTE ASSARMO