Pris Early Bird - begränsat antal

TRE KONFERENSER UNDER ETT TAK - E-HÄLSA+MVTE, LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR
OCH FRAMTIDENS HÄLSO & SJUKVÅRD. DIN BILJETT GÄLLER TILL ALLA TRE MÖTESPLATSERNA.

25 – 26 jan
2023

Tvådagarspass

2 950 kr

Pris exkl. moms.

25 eller 26 jan
2023

Endagspass

2 345 kr

Pris exkl. moms.

Ordinarie pris

TRE KONFERENSER UNDER ETT TAK - E-HÄLSA+MVTE, LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR
OCH FRAMTIDENS HÄLSO & SJUKVÅRD. DIN BILJETT GÄLLER TILL ALLA TRE MÖTESPLATSERNA.

25 – 26 jan
2023

Tvådagarspass

5 900 kr

Pris exkl. moms.

25 eller 26 jan
2023

Heldagspass

4 690 kr

Pris exkl. moms.

Boka konferensbiljett